Blog

Times of Change - English

Posted: 12 June 2020

Turns out our obsession with toilet paper led to a thorough examination of our shit. We cannot run from the uncomfortable anymore when we find ourse Lees meer

Times of Change

Posted: 12 June 2020

Onze obsessie met toiletpapier heeft geleid tot een grondig onderzoek van onze shit. We kunnen niet meer wegrennen van het ongemakkelijke als we er Lees meer